Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Yotophoto | Main | Ukens TeacherTube 4 »

28.11.07

Comments

Einar Berg

Jeg tror at ekte læring bare skjer når eleven er motivert, og Wilkoff har en setning som jeg er helt enig i: "..productivity is something that comes from having the ability to work at your own pace and schedule." - Men det betyr ikke nødvendigvis at elevene ikke skal være på skolen.

Klasserommet kan være et godt sted å lære, men vi må i større deler av skoledagen gi elevene frihet til selv å bestemme hva de vil arbeide med, og når. Det er en kjempeutfordring, og selv de skolene som har prøvd hardt på dette, sliter.

Den felles delen av undervisningen kan være forelesninger og framføringer, men en veldig viktig del må være diskusjoner som dreier som om de øvre taksonomiske nivå: analyse, syntese og vurdering. - Og det som diskuteres bør være stoff de allerede har arbeidet med i digitale fora, gjennom deling av dokumenter, diskusjonsgrupper osv.

Jørn Hoelstad Pettersen

Det er i alle fall et ypperlig spørsmål - nettopp den typen spørsmål som skal til for å puffe debatten om IKT i læring et lite stykke videre. Istedet for den nærsynte fokuseringen på redskapene som preger mye av bloggingen vår, går det til roten av hele vår tenkning om hva skole er for noe.

Det utfordrer den industrielle modellen som har dominert i 150 år: møte på fabrikkken om morgenen og stemple inn, sitte pent og ordentlig på rekke og rad og gjøre oppgavene dine, og stemple ut igjen når det nærmer seg solnedgang.

Spørsmålet er vel også beslektet med det som dreier seg om hva elevene gjør eller ikke gjør når de er i klassen, blant annet når de nå skal ha hver sin bærbare PC. Mange er bekymret for at de er på Facebook istedet for å gjøre oppgavene sine. Men det går jo an å stille spørsmålet om det vi tilbyr dem i klassen har så liten merverdi for dem at de like gjerne kan bruke tida til å oppdatere fjesbokprofilen med helgas partybilder.

Wilkoff skriver at en av de få tingene han ser at vi ikke kan gjøre på nettet, er å disiplinere elevene våre. Jeg går ut fra at han tenker på disiplineringen som gjør at de får unna arbeid som ikke er så lystbetont.

Er det kanskje det som er hovedgrunnen til at vi lærere vil ha elevene innom på skolen: vi er arbeidsformenn som må sørge for at skiftet får oppfylt kvoten?

The comments to this entry are closed.

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30