Blogglisten

Blogger

Artikler

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

« Scribd | Main | ImageWell »

18.09.07

Comments

arneolav

Spennande løysing, og ein mykje meir straumlinjeforma tilbakemeldingsfunksjon enn den du finn i Google Docs. Det som likevel irriterer meg med denne løysinga, til liks med GD, er at du ikkje skriv i eit bestemt arkformat (A4, Letter, etc). Sidan desse tekstbehandlarane er inretta mot skriveaktivitetar trygt plasserte innanfor trykkparadigmet (ulikt til dømes Wiki-skrivinga), er det plagsomt at ikkje dokumentet oppfører seg som eit tekstbehandlingsdokument.

Eit unnatak er jo Zoho Writer, som du nemner tidlegare, og som eg har brukt i eit par år.

The comments to this entry are closed.

My Photo

september 2016

må. ty. ons to. fr. la.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30