My Photo

Artikler

Contact

  • Email Address:
  • Website:

One-Line Bio

Lærer ved Kongsberg vidergående skole. Underviser der i samfunnsfag og mediekunnskap.

Biography

' Det skal mer enn en kugle til en trønder ' , sies det.
Jeg ble tidlig fanget opp av dataviruset som en av de første elevene som fikk grunnleggende dataundervisning på Strinda Gymnas i 1970 - 1972. Men i stedet for å fortsette i dette sporet, valgte jeg en filologisk universitetsutdanning. Dette er kanskje grunnen til at jeg i dag er mer opptatt av innholdet enn av selve teknologien som ligger bak. Det at jeg i tillegg underviser i mediekunnskap, forsterker dette.
For hva skjer hvis ingen har noe å si der ute?

Så hvorfor blogger jeg? Jo, fordi jeg er glemsk. Dessuten tenker jeg bedre når jeg skriver. Dette er med andre ord min digitale huskelapp.

Interests

Kunnskap og kompetanse kommer til å bli bærebjelkene inn i det nye samfunnet som vi er på veg inn i. Samtidig oppstår ikke kunnskap og innsikt alene av data og informasjon. Det er ikke sikkert at de mest informerte av oss er de mest kunnskapsrike. Hva som utgjør makt i dag, er evnen til å skille uvesentlig fra vesentlig, nyttig fra unyttig, interessant fra uinteressant, samt kombinere kunnskap til å gi mening. Resonnere og forstå sammenhenger basert på fantasi og fakta, det vil være makt - ikke å sitte på mengder av informasjon om alt mellom himmel og jord. Det blir derfor viktig å forstå hva som skjer med teknologien og hvordan den kan brukes til noe nyttig for alle. Hvis ikke vil det føre til maktesløshet. IKT som all annen teknologi er i seg selv verken ond eller god, den kan brukes konstruktivt og destruktivt. Utfordringen ligger i å fremme den positive utviklingen. Som lærere kan vi ikke avvise den nye teknologien. Vi kan ikke sitte på lærerværelset og vente på at IKT går over. Men vi bør heller ikke ta den i bruk ureflektert og ukritisk. Vi må passe oss så vi ikke inntar rollen som 'homo ludens digitale' - det datalekende mennesket. Vi bør med andre ord møte samfunnsutviklingen med konstruktiv skepsis og ikke med aktiv motstand, for ellers risikerer vi å bli dens ofre. ' Og vi ser at det er ikkje informasjon vi manglar, heller ikkje kapasitet til å handtere informasjonen. Det er tankar vi manglar, evne til å forstå det som skjer og våre eigne data i ein samanheng. Det er noko heilt anna. Og her kan ikkje IT hjelpe oss.' - Andreas Skartvedt -